บุคลากร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

บุคลากร สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งบุคลากร


พ.ต.อ.อิทธิพล ชลายนเดชะ
ผกก.สภ.บ้านโป่ง

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ เสือรอด
พงส.ผทค.หน.งานสอบสวน

พ.ต.ท.ศิริชัย ไชยดี
รอง ผกก.ป.

พ.ต.ท.ธารา ศรีพรมคำ
รอง ผกก. สส.


พ.ต.ท.เพทาย จันทรไพร
สวป.


พ.ต.ท.สมพงษ์ เสนางาม
สวป.

พ.ต.ท.เชิดชัย ป้อชำนิ
สวป.

พ.ต.ท.เชน พันธ์เพียร
สว. สส.

พ.ต.ต.ศักดิ์ศรี ทายสงฆ์ ประไพร
สว.ธร. สภ.บ้านโป่ง

พ.ต.ต.กฤษกร อริยานนท์
สวป. สภ.บ้านโป่ง

พ.ต.ท.ศักราช สาครไพศาล
สว. จร. สภ.บ้านโป่ง

Additional information